Årsmöte kommer att ske under Mars månad datum och tid senare

Köp gärna fiskekorten via www.ifiske.se


OBS!

Vi har infört ett minimimått på all ädelfisk som fångas i Metträsket, alla ädelfiskar under 35cm skall återutsättas så undvik mete då man då riskerar att fisken sväljer kroken för djupt och då skadas. Detta på grund av att vi har börjat plantera två sommrig öring som behöver växa till sig innan vi kan börja ta med oss någon fisk hem.