OBS!

Vi har infört ett minimimått på all ädelfisk som fångas i Metträsket, alla ädelfiskar under 35cm skall återutsättas så undvik mete då man då riskerar att fisken sväljer kroken för djupt och då skadas. Detta på grund av att vi har börjat plantera två sommrig öring som behöver växa till sig innan vi kan börja ta med oss någon fisk hem.


Mieko Gäddfisketävling 2022 vi återkommer med mer info senare

då det är för osäkert med covid

Vi kommer inte att ha någon premiär för 2021 utan sjön är öppen för fiske  och det är planterat men kom ihåg minimimåttet på 35cm