Jämtöns FiskevårdsFörening


OBS!

Vi har infört från och med i år ett minimimått på all ädelfisk som fångas i Metträsket, alla ädelfiskar under 35cm skall återutsättas så undvik mete då man då riskerar att fisken sväljer kroken för djupt och då skadas.


Premiär i mars 2019