Jämtöns FiskevårdsFörening


OBS!

Vi har infört från och med i år ett minimimått på all ädelfisk som fångas i Metträsket, alla ädelfiskar under 35cm skall återutsättas så undvik mete då man då riskerar att fisken sväljer kroken för djupt och då skadas. Detta på grund av att vi har börjat plantera två sommrig öring som behöver växa till sig innan vi kan börja ta med oss någon fisk hem.


Mieko Gäddfisketävling är den 8/6-2019


Föranmälan/betalning

Sker på giro 642-2828 senast söndagen den 2 juni 2019.

Det går även bra med Swish på tele nr 0703531181 sista dag på torsdag den 6 juni 2019 . Efter anmälan görs på plats och betalning med Swish på tele nr 0703531181 eller kontant.

Övrigt kolla på regler Mieko gäddfisketävling

Premiär Metträsket den 7/6-2019 kl 19:00

Kort löses endast vid sjön på premiären